Op 23 en 24 april kun je meedoen met de nationale bijentelling 2022. Tel een half uur lang de bijen die je in je tuin, op je balkon of in een park ziet rondvliegen. Hieronder kun je lezen hoe je meer bijen in jouw tuin krijgt.

Klik op “Home” om te kijken hoe je mee doet aan de telling.

Kies een droog en liefst zonnig moment om te tellen. Ook al weet je weinig van bijen, dan is je telling toch belangrijk voor de Bijenstichting, en voor jezelf een gelegenheid om meer over deze voor ons zo belangrijke diertjes te weten te komen. 

 • Tel op 23 of 24 april een halfuur de bijen in jouw tuin of op je balkon. Doe dit op een zonnig – of in ieder geval droog – moment.
 • Loop rustig één rondje door je tuin heen en noteer alle soorten en aantallen die je ziet op het (online) telformulier.
 • Uitgeteld? Voer jouw resultaten vanaf 23 april in op deze pagina via de knop bovenaan. 
 • Let op! Je hebt tot zondagavond 20.00 uur om je resultaten in te voeren. 

Het gaat al tientallen jaren niet erg goed met insecten. Van de wilde bijen, die voor 80 % de bestuivers zijn van eetbare gewassen (dus groente en fruit), dreigt meer dan de helft te verdwijnen.

De belangrijkste oorzaken zijn:

 • schaalvergroting in de landbouw, waardoor monocultuur en dus habitat verlies voor bijen optreedt.
 • Overbemesting waardoor planten als gras, brandnetel en mossen  gedijen maar bloemen verdwijnen.
 • Bestrijdingsmiddelen.
 • Verstedelijking  en verstening.

Bijen zijn grofweg in 2 groepen in te delen: wilde bijen zoals hommels en solitaire bijen, en de gedomesticeerde honingbijen. Behalve bijen zijn ook zweefvliegen belangrijke bestuivers. Zij lijken vaak op bijen of wespen maar kunnen niet steken.

In je tuin kun je zo’n 16 soorten bijen tegenkomen. In heel Nederland komen een krappe 360 soorten voor, waarvan de helft met voortbestaan wordt bedreigd. De Nationale Bijentelling is belangrijk om in kaart te brengen waar de verschillende soorten voorkomen en of die aantallen toe- of afnemen.

De top drie van 2021 was:

 1. de Honingbij
 2. Rosse metselbij
 3. Aard- of veldhommel.

Tel je dit jaar ook mee?