Zevenblad, haagwinde en heermoes

Er viel een brief op de mat met de aankondiging dat er een opfleurdag in mijn straat gehouden zou worden. Er zouden bloembakken opgehangen worden en bewoners konden elkaar helpen met het snoeien van (overgroeide) voortuintjes.

Er kwam een buurtregisseur en een koffiekar van de woningcorporatie, er waren vrijwilligers van stichting Bizon om de bloembakken op te hangen, en er zouden bovendien tuinambassadeurs aanwezig zijn. Met een kop koffie in de hand werd er onderling gezellig gepraat en nader kennis gemaakt. Omdat het tenslotte om een opfleur dag ging leek het mij een goed moment om te vragen hoe andere buren hun achtertuin hebben ingericht. Daar werd ik eerlijk gezegd niet vrolijk van. Veel buren blijken een stenen tuin te hebben, een zorgelijke tendens die in hoog tempo wordt overgenomen door bewoners van mijn wijk.

Is het eigenlijk niet krom dat er bloembakjes van 50 cm aan de muren worden opgehangen, maar het groen uit de achtertuinen wordt verbannen? Ik probeerde wat gesprekjes aan te knopen om meer te horen over de keuze voor een bestrate tuin. Sommigen vertelden dat ze geen tuin willen vanwege de hond, het onderhoud van een tuin of het ouder worden.

Helaas lieten de tuinambassadeurs verstek gaan. Zij hadden misschien wat bruikbare tips voor de achtertuin kunnen geven. Drie overgroeide tuinen werden flink onderhanden genomen. In één van die tuinen zit sinds jaar en dag een paartje mussen, dat ondanks de platte dakpannen een gaatje voor nestgelegenheid heeft weten te vinden.

Rommelige groene hoekjes zijn belangrijk voor de natuur. In de stad zijn ze steeds schaarser. Het probleem van toenemende verstening in tuinen staat kennelijk nog niet hoog op de agenda van de woningcorporatie. Waarom niet, vraag ik me af met het oog op het klimaatadaptatie plan van de gemeente Gouda. Waarom werken partijen daarin eigenlijk niet samen?

De opfleur dag was duidelijk bedoeld om het groen in de straat binnen de perken te houden. Opfleur dag vind ik dan wel een misleidende naam in deze context: de natuur kan eigenlijk op pleuren.


Het Rotterdamse opfleuren heet opzoomeren. Daar doen ze het zo:

https://www.opzoomermee.nl/groen/