De zomer is een heerlijke tijd waarin je veel buiten leeft en kunt genieten van alle kleuren in de natuur en in je tuin. Maar deze week hadden we een dag dat het ook mij buiten te gortig was door de hitte en ik liever in de koelte van de snorrende ventilator bleef. 

Wetenschappers zeggen dat we vaker extreme temperaturen en stortbuien kunnen verwachten als gevolg van klimaatverandering. Ik vraag me af hoe het kan dat er mensen zijn die dit nog steeds niet geloven, ondanks alle aanwijzingen van toenemende hittegolven, bosbranden en overstromingen in binnen- en buitenland. Sinds de industriële revolutie zijn de gemiddelde temperaturen op aarde aanzienlijk gestegen. Van 2011 tot 2020 was het warmste decennium aller tijden.  Menselijk handelen is de belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde. 

In de stad zijn twee belangrijke gevolgen van klimaatverandering: er ontstaan hitte-eilanden doordat steen en beton warmte vasthouden, en bij piekbuien kan het riool het water niet aan waardoor het overloopt en straten blank komen te staan. Door de vele verharding in de stad kan het regenwater niet in de bodem wegzakken zodat de natuur verdroogt. Als het zo droog blijft deze zomer zal het neerslagtekort zorgen voor vroege herfstkleuren.

In Gouda is een aantal versteende gebieden vergroend. Achter de Waag is een grote wadi aangelegd, een soort greppel met beplanting dat onder water kan komen te staan bij forse regenbuien. De beplanting bestaat uit soorten die zowel droogte als kortere tijd natte voeten verdragen. Wil je meer lezen over wadi’s, kijk dan op onderstaande website.

Als stadsbewoner met een groene tuin draag je bij aan hittebestrijding en wateropvang en -berging. Bewoners met een betegelde tuin echter zullen steeds minder vaak buiten kunnen zitten, of het moet zo zijn dat ze van hitte genieten. De binnentemperatuur van een woning met tegels in de tuin  loopt hoger op dan die van een huis met groene tuin. En is die tuin met zwarte tegels ingericht dan tikt dat nog verder aan op de thermometer. Een onbegrijpelijke en waarschijnlijk ondoordachte keuze van velen. 

Om hitte tegen te gaan kun je een boom in je tuin planten. Daarvoor moeten huurders van Woningcorporatie Mozaiek Wonen toestemming vragen. Het verzoek moet vergezeld gaan van een van bovenaanzicht getekende situatieschets waar je de boom wilt plaatsen. Deze moet 2 meter van de woning en 2 meter van de erfgrens komen te staan. In mijn situatie zou de boom op straat komen te staan. 

Ik vind het jammer dat Mozaiek wonen het planten van een boom op deze wijze ontmoedigt. De temperaturen in de woningen lopen fors op met een hittegolf en bomen houden straling en dus warmte tegen met hun bladerkroon.  Er zijn bewoners die noodgedwongen beneden moeten slapen omdat de bovenetage te heet wordt.  Het volgende las ik over een te hoog oplopende woningtemperatuur:

Ondanks ontbreken van regels zijn er wel richtlijnen om te beoordelen of een hoge woningtemperatuur een gebrek aan de woning is. Dit op basis van een aantal procedures bij de Huurcommissie en Kantonrechter. In een aantal uitspraken is gebruik gemaakt van de normering uit de GIW-ISSO 2008. Als de binnentemperatuur meer dan 300 uur op of boven de 26,5 Celsius ligt kan sprake zijn van een C-gebrek volgens de huurprijzenwetgeving. De huur kan dan worden verlaagd zolang de verhuurder niet voor een oplossing zorgt. De Huurcommissie hanteerde hierbij tot nu toe een tijdelijke huurverlaging naar 80% van de betaalde huurprijs, omdat het gebrek niet het hele jaar het woongenot schaadt. (Bron: wooninfo.nl)

Om de huizen en wijken in de toekomstige zomers leefbaar te houden zou een maximum moeten worden gesteld aan de toegestane hoeveelheid verharding in de tuinen. En het planten van een boom in de tuin juist worden aangemoedigd. 

Wat kunnen wij intussen zelf doen? Haal zoveel mogelijk bestrating weg rondom de woning en plant struiken, vaste planten en een boom die maximaal 6 meter hoog wordt. Klik voor meer informatie op onderstaande link:

Ook kun je een pergola bij het terras laten begroeien met bijvoorbeeld een druif. Vraag gratis advies bij de Goudse Tuinambassadeurs voor hittebestendige beplanting:

https://maakgoudaduurzaam.nl/items/word-ook-doener-1

De komende 3 weken neem ik even vrijaf van het schrijven, maar er is voor jullie na twee jaar genoeg te lezen in de oude posts. Ik wens alle lezers een fijne vakantie toe!