Kort geleden heeft woningcorporatie Mozaiek Wonen een digitale bomenfolder uitgegeven.  Je vindt hem op de homepage  onder Ik ben huurder/onderhoud/bomen.

In de folder staat dat men bewoners wil helpen maar, lijkt mij,  vooral  overlast en schade door bomen wil voorkomen door bewoners toestemming te laten vragen voor het planten van een boom. Het verzoek moet vergezeld gaan van een van bovenaanzicht getekende situatie waar de boom ten opzichte van het huis komt te staan. De boom moet bovendien 2 meter vanaf de erfgrens worden geplaatst en mag niet hoger worden dan 6 meter. Dat zou voor de meeste tuinen betekenen dat de boom in het midden, en in smalle tuinen zelfs géén boom kan worden geplant.

In de folder staan tevens aanwijzingen hoe de boom moet worden onderhouden; onder anderen door elk jaar te snoeien, en ook de bladeren moeten worden opgeruimd.  Als je een boom plant moet hij met twee palen worden ondersteund.

Een goed moment om  deze informatie eens tegen het licht te houden met iemand die alles van bomen weet: Jos van der Vondervoort  die meer dan dertig jaar als boombeheerder werkte in Rotterdam. Hij vindt het vragen van toestemming en een tekening aanleveren ontmoedigend werken. Bewoners die een boom willen planten moeten juist worden geholpen met goede informatie over welk type bomen geschikt zijn voor een kleine stadstuin.

Jos noemt een aantal geschikte bomen voor een kleine tuin:

  • Sierkersen
  • Sierappels
  •  Sierperen
  •  lijsterbes
  • Drents krentenboompje.
  • Hibiscus op stam

Deze bomen snoei je niet want dan ontstaat er als reactie van de boom veel recht omhoog groeiende takken, het zogenaamde waterlot.

Verder noemt hij vormbomen zoals

  • dakplatanen
  •  prieelbomen
  •  bolbomen.
  • zuilbomen

Dit soort bomen snoei je wel elk jaar.

Je kunt de meeste sierbomen het beste  in de zomer snoeien na de langste dag, want dan is de worteldruk in balans. Bij te hoge worteldruk kan de boom gaan bloeden en verzwakken.

Steenvruchten, zoals sier- en eetbare kersen snoei je na de oogst.

Jos ziet adviezen  in de folder die onjuist zijn. Zo staat er schematisch afgebeeld hoe je een zware tak afzaagt. Dit moet je niet in één keer doen omdat de kans  dan groot is dat de tak door de zwaarte tijdens het zagen afbreekt waardoor de boom beschadigt.

Ook het plaatsen van 2  hoge palen bij het planten is niet aan te raden omdat de boom geprikkeld moet worden een goed wortelstelsel te ontwikkelen, zeker in onze tuinen waar het grondwater hoog staat. Volgens Jos is het gebruik van zogenaamde kniepaaltjes(korte palen) beter.  Anders wordt de boom lui en zal hij onstabiel staan.

Wanneer bewoners opzien tegen het onderhoud van een boom, kunnen zij ook kiezen voor een aantal struiken, zoals taxus, sering,  vlinderstruik en Kornoelje, aldus Jos.

Wanneer je daar een aantal van plant, is dat voor vogels en insecten even waardevol als het planten van een boom.  Je kunt bij struiken bovendien niet veel verkeerd doen met snoeien.

Ik lees in de folder dat je toestemming van Mozaïek Wonen moet vragen om een boom te kappen. Je hebt sowieso altijd een vergunning van de gemeente nodig: een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand. Het niet aanvragen hiervan kan je een boete opleveren van honderden tot duizenden euro’s.  De aanvraag kan wel een paar maanden duren, omdat belanghebbenden de gelegenheid moeten krijgen om bezwaar te maken. Mocht je je ergeren aan een boom: 20 jaar na planten mag hij niet meer worden verplaatst vanwege verjaring.

Verder mag je mag niet kappen of snoeien in het broedseizoen dat loopt van 15 maart tot 15 juli, tenzij je zeker weet dat er geen vogels in de boom of struiken broeden.  Het verstoren van nesten is strafbaar.

Bladeren van bomen zijn belangrijk voor de kringloop. Dit is van levensbelang voor het bodemleven en allerlei insecten, en de boom  haalt hier zijn voedsel uit. Het is dus bepaald geen rommel. Helaas is het stofzuigen in de tuinen weer in volle gang. Nou ja, tuinen….., dat is een te groot woord  voor plaatsen waar al het groen is verbannen.

Wil je je tuin vergroenen? In onderstaande folder van cyclus kun je lezen hoe je dat doet.

https://maakgoudaduurzaam.nl/uploads/content/files/03-Natuurvriendelijk-tuinieren-2012-DEF.pdf