In het weekend van 8, 9 en 10 september wordt door KNNV Gouda e.o. en IVN IJssel en Gouwe in samenwerking met gemeente Gouda het biodiversiteitsweekend gehouden.  Allerlei activiteiten met betrekking tot natuurkennis vinden dan plaats in en rondom het infocentrum op het Heempad langs de Prinsessenflats aan de Ridder van Catsweg. Ook zal er een stand van de Goudse tuinambassadeurs staan met informatie over natuurvriendelijk en duurzaam tuinieren.

Het doel van dit weekend is onder anderen om het belang van natuur in de stad bij het grote publiek onder de aandacht te brengen, en dient tevens als startschot voor het behoud en verbeteren van de Goudse natuur.  We kunnen allemaal iets doen, soms met simpele ingrepen. Dat de natuur in Nederland de laatste 30 jaar sterk achteruit is gegaan is een regelmatig  thema in de media. Niet alleen in ons land, maar wereldwijd is de biodiversiteit met zo’n 60 procent achteruitgegaan. 

In 2022 is er in Gouda een nul-meting gedaan met betrekking tot de flora, fauna en waterkwaliteit om de stand van de biodiversiteit vast te stellen. Dat is het startpunt van een te voeren samenwerking en beleid dat ervoor moet zorgen dat Gouda haar kenmerkende soorten behoudt en zo mogelijk uitbreidt.

Op onderstaande link kun je waarnemingen van wilde flora en fauna in Gouda bekijken en ook zelf invoeren.

https://waarneming.nl/bioblitz/gouda-biodiversiteit/#sg-4

Op de site van de Wageningen Universiteit lees ik:

“Waarom is biodiversiteit in de stad belangrijk?

De stad is door de aanwezigheid van stressfactoren zoals luchtvervuiling, verkeersoverlast, temperatuur extremen, beperkte ruimte, etc. in veel opzichten een ongunstige leefomgeving. Het groen in de stad, met name in de vorm van grotere groene gebieden, kan deze negatieve invloeden beperken. De baten van het groen op het gebied van luchtkwaliteit, klimaat en waterhuishouding, zogenaamde regulerende ecosysteemdiensten, verbeteren het leefklimaat in de stad en hebben een positief effect op gezondheid en welzijn van de bewoners Tzoulas 2007. Daarbij bevordert een toename van biodiversiteit de productie van deze ecosysteemdiensten en draagt versterking van de biodiversiteit in een stad sterk bij aan het welbevinden van de bewoners” Pinho 2017.

Biodiversiteit is een ander woord voor soortenrijkdom. Behalve dat wij mensen voordeel hebben van voldoende natuur om ons heen, heeft de natuur een eigen, intrinsieke waarde. Dieren hebben net als mensen recht op een leefgebied. In de stad kan dat recht op gespannen voet komen te staan door het bebouwen van groene gebieden en braakliggende terreinen. De verstening van particuliere tuinen heeft eveneens nadelige gevolgen voor de stadsnatuur. Egels bijvoorbeeld hebben (toegang tot) groene tuinen nodig om een leefgebied in de stad te kunnen hebben.

Programma biodiversiteitsweekend

  • Vrijdag 8 september: van 20.00 uur tot 22.00 uur: natuurcafé biodiversiteit, waar je met een kopje koffie met elkaar van gedachten kunt wisselen over de stadsnatuur in Gouda. (Plaats infocentrum Heempad) Aansluitend van 22.00  tot 01.00 uur nachtvlinders kijken op het Heempad. 
  • Zaterdag 9 en zondag 10 september van 14.00 uur tot 16 uur :  natuuractiviteiten voor jong en oud zoals: verborgen insectenleven, onderzoek waterkwaliteit, veldonderzoek planten, maak je tuin duurzamer, belevingspad etc. Stand tuinambassadeurs: natuurvriendelijk en duurzaam tuinieren. (Plaats: in en om het infocentrum aan het Heempad.)

De toegang is gratis.