Zaterdag 19 november werd de Duurzame Markt gehouden in de Sint Jan. Tussen de vele kramen met informatie over duurzame energie, isoleren en allerlei subsidies die je van de gemeente kunt krijgen om te vergroenen, stonden ook de Goudse Tuinambassadeurs met hun kraam. Tuinambassadeurs van Stichting Steenbreek zijn vrijwilligers die in samenwerking met de gemeenten en woningcorporaties inwoners van advies en informatie voorzien bij het vergroenen van de tuin.

Het was gezellig druk in de Sint Jan maar de markt had nog beter bezocht kunnen zijn als er bij de ingang een duidelijke aankondiging van de Duurzame Markt was geweest. Misschien een aandachtspunt voor de gemeente voor de volgende keer?

Bezoekers die de stand van de Tuinambassadeurs aandeden waren vooral mensen die al een groene tuin bleken te hebben. De Tuinambassadeurs kregen vragen over lastig onkruid, of planten die het op een bepaalde plek niet goed doen. Ook waren bezoekers van de stand geïnteresseerd in de vraag hoe je je tuin het hele jaar boeiend en bloeiend kunt houden. Bezoekers kregen een gratis zakje met botanische tulpjes, narcissen en krokussen mee.

Hoe bereik je nu de stenen tuinbezitters?  Misschien moet er juist op Black Friday een actie worden gehouden want dan kom je waarschijnlijk de beoogde doelgroep tegen. Er is trouwens al een tegenbeweging gaande op Black Friday: die heet uiteraard Green Friday.  Consumenten en bedrijven kunnen bijvoorbeeld een bedrag doneren voor het planten van bomen vanuit de wens iets aan de aarde te geven in plaats van deze nog verder uit te putten door overconsumptie.

Ik had tijdens de Duurzame Markt een interessant gesprek met iemand die een nieuw te bouwen huis heeft gekocht buiten Gouda. In de overeenkomst is opgenomen dat maximaal 25 % van de tuin mag worden bestraat. Zo’n goede ontwikkeling stemt hoopvol dat er toch iets aan de veranderen is.

De verhuurder

De huursector blijft jammergenoeg nog achter met een duidelijke visie en daaraan gekoppeld beleid. Er zijn signalen dat men wel doordrongen raakt van het feit dat versteende tuinen op den duur voor problemen gaan zorgen. De woningen warmen nu al teveel op, vooral in versteende wijken, maar ook het droogvallen van houten funderingen van woningen gebouwd vóór 1980 zal problemen opleveren als er niets wordt gedaan aan betere waterberging. Veel meer dan kleine ondersteunde particuliere initiatieven zijn er in feite nog niet. 

Wat kunnen woningcorporaties doen?

  • Groene tuinen behouden bij mutatie. Vastleggen van de situatie bij vertrek door middel van foto’s. Nieuwe bewoners mogen de tuin voor maximaal 50 % bestraten. 
  • Opleggen dat de vertrekkende huurder van een versteende tuin 50 % van de stenen en het zand verwijdert en dit vervangt met aarde.
  • Een duidelijke omschrijving in de algemene huurbepalingen wat men van huurders verwacht die een huis met een tuin huren, zoals er ook regels zijn wat je wel en niet met je woning mag doen. 

De gemeente

Gouda doet mee aan de 2e editie van Groene Stad Challenge 2022.

Steden en dorpen worden uitgedaagd aan de hand van 7 vergroenings potenties:

  1. Zinloze verharding (in m2)
  2. Te vergroenen parkeervakken (in m2)
  3. Nieuwe bomen (aantallen)
  4. Te vergroenen daken (in m2)
  5. Nieuwe groen verblijfsplekken (aantallen)
  6. Potentieel andere vegetatie (in m2)
  7. Te vergroenen tuinen (op tuinniveau)

Bij het vergroenen van tuinen hanteert men 60% als optimum. Hieronder een kaart waarop te zien is hoe in Gouda steen zich verhoudt tot het groen.

Op basis van onder anderen data-analyses en luchtfoto’s krijgen gemeenten inzicht in de mate van vergroening in buurten en wijken en hoe dit verdeeld is over de stad. Hopelijk levert deelname meer groen op voor onze mooie stad.

Wil je meer weten over Stichting Steenbreek? klik dan op onderstaande link: