Zaterdag 13 mei werd er in Westergouwe het Groene Tuinen Evenement georganiseerd door Projectbureau Westergouwe. 

Aan de rand van de bebouwing In het prachtige weidelandschap vol koekoeksbloemen, boterbloemen en smeerwortel, konden bewoners allerlei informatie krijgen over het aanleggen van een groenere tuin. 

In de huur- en koopcontracten is opgenomen dat bewoners verplicht zijn 75 % van de tuin waterdoorlatend in te richten. Dat is noodzakelijk voor een goede waterberging in een deel van Gouda dat ver onder NAP ligt. Ook in de toekomst willen bewoners droge voeten houden, zou je denken. Toch zijn ook daar te veel tuinen dicht gelegd met tegels. Kennelijk is de urgentie nog niet overal doorgedrongen.

Behalve waterberging wordt ook de biodiversiteit uitdrukkelijk genoemd in het ontwerpplan Westergouwe fase 3. Het ontwikkelen van een kleurrijke, klimaatadaptieve wijk en een duurzame leefomgeving zou voor de hele wijk gelden; van de tuinen van bewoners tot de GroenBlauwe zone. De praktijk blijkt weerbarstig want een aanzienlijk deel van de bewoners heeft teveel verharding in hun tuin. 

Hieronder een foto-impressie van een zonnige dag waarop een tegel voor een plant kon worden ingeruild en alles over het vergroenen van de tuin kon worden gevraagd aan de Goudse tuinambassadeurs. Ook waren er stands van de Vogelbescherming en het IVN en werden er modellen van regentonnen getoond.

13 Bewoners hadden een speeddate voor tuininrichting aangevraagd met een expert, waaronder Lodewijk Hoekstra, bekend van onder anderen televisie. In de middag gaf hij bovendien een masterclass. Voor de kinderen was er een knutselhoek ingericht. 

Al met al werd het evenement matig bezocht. Maar er waren ook enthousiaste tuiniers die vertelden hoe jammer ze het vinden dat teveel tuinen van verharding of kunstgras zijn voorzien. Andere bewoners vertelden alleen maar inheemse planten in hun tuin te zetten om de tanende biodiversiteit te helpen. Dit soort verhalen stemmen positief want zij zullen anderen inspireren met hun liefde en bevlogenheid voor de natuur. 

– “Er wordt ingezet op groene tuinen en groene erfafscheidingen. Groene tuinen dragen bij aan het verminderen van hittestress en zorgen voor een kleurvolle, insectrijke wijk. Dit gebeurt door groene erfafscheidingen voor te schrijven en vast te leggen in koopovereenkomsten. Bij oplevering worden tuinen grotendeels voorzien van aarde in plaats van zand om daarmee een groene tuin te stimuleren. Bij de uitgifte van particuliere kavels wordt nog iets verder gegaan door bij de grond uitgifte een maximaal percentage verhard mee te nemen.”

Ik las deze hoopvolle tekst in genoemd plan. Over een jaar nog maar eens naar Westergouwe fietsen om te zien hoe het er dan voorstaat…