De tuin van nu > verstening particuliere tuinen

verstening particuliere tuinen

Bewoners in de tuin: de huismus

Waar mensen wonen is ook de huismus te vinden. Tenminste, tot begin jaren 80 was dit zeker het geval. Sindsdien is het aantal huismussen flink gekelderd door afname van broedgelegenheid, voedsel en […]

Wordt het tegeltax of tegeltaxi?

Gouda is na de aarzelende start van vorig jaar goed bezig met het NK tegelwippen. Op het moment dat ik dit schrijf  staan we op de 1e plaats van de middelgrote gemeenten […]

Onderhoudsarmoe: de verstening van tuinen

Op Instagram kun je Onderhoudsarmoe volgen. Dit account toont genadeloos de oprukkende verstening van de  Nederlandse tuinen. Het is ronduit smakeloos te noemen wat sommige kopers uithalen met hun nieuwe huis en […]

Groenblauwe wijk wil meer groene tuinen

Zaterdag 13 mei werd er in Westergouwe het Groene Tuinen Evenement georganiseerd door Projectbureau Westergouwe.  Aan de rand van de bebouwing In het prachtige weidelandschap vol koekoeksbloemen, boterbloemen en smeerwortel, konden bewoners […]

Tuin statements

Tuinen zeggen iets over hun eigenaren. Ik denk dat de inrichting van de tuin vaak weergeeft hoe de eigenaar in het leven staat. Ik bedrijf nu misschien wel een beetje psychologie van […]

Houdt Gouda droge voeten?

Deze week was ik bij een lezing van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, georganiseerd door Groei en Bloei. Neeldert van Laar vertelde over de taken van het heemraadschap in een tijd waarin […]

Welvaart of welzijn in de tuin?

Siertuinen zijn altijd min of meer aan mode en trends onderhevig geweest. Maar de inrichting van tuinen is onder invloed van de toenemende welvaart misschien wel het meest veranderd.  In de crisisjaren voor […]

Het klimaat in de tuin

Wat waren het hete zomers in 2018, 2019 en 2020!  Op een gegeven moment tikte de thermometer zelfs de 40 graden aan. Een ongekend hoge temperatuur voor ons kikkerlandje. Het leek wel […]

Draag je steentje, of nee, je plantje bij!

De afgelopen jaren zijn er in  Gouda veel  verwaarloosde plekken of nietszeggende groene plantsoenen tot bloeiende buurttuinen getransformeerd.   Zo heb je in Korte Akkeren de Futseltuin, vernoemd naar het vroegere tuincentrum […]

Dooie boel in de tuin

Voortuinen kunnen het visite kaartje zijn van de bewoners van het bijbehorende huis. Jammer genoeg zijn ze dat juist vaak niet. Veel tuinbezitters kiezen voor gemak door dat wat als groene ruimte […]