Deze week was ik bij een lezing van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, georganiseerd door Groei en Bloei. Neeldert van Laar vertelde over de taken van het heemraadschap in een tijd waarin we door de klimaatveranderingen steeds meer op gespannen voet met het water komen te staan. Volgens het VN-klimaatpanel IPPC moet de uitstoot van CO2 direct en grootschalig worden verminderd om opwarming met 1,5 graad tegen te gaan. Het ziet er niet naar uit dat dit doel zal worden gehaald. Nederland bungelt onderaan de lijst van minst ambitieuze Europese landen, en dat terwijl de helft van Nederland onder de zeespiegel ligt.  Het worst-case scenario voorspelt in 2100 een zeespiegelstijging van 170 mm.

Het Waterschap is een overheidsorganisatie die er voor zorgt dat er voldoende schoon water is en ons beschermt tegen teveel water. Gouda valt onder het Hoogheemraadschap van Rijnland. Onze mooie stad ligt gemiddeld 2 meter onder NAP en is daardoor kwetsbaar voor wateroverlast. Het laagst gelegen punt in Nederland is 6,76 meter onder NAP en ligt bij Nieuwerkerk aan den IJssel. Er moet voortdurend worden gepompt, anders zou Gouda voor een derde onder water komen te staan. 

De capaciteit van het riool is beperkt en kan bij piekbuien overstromen. Dan kan zelfs via het toilet het water omhoog komen. Steeds vaker zien we straten blank staan. Door het heemraadschap wordt het overtollige water zoveel mogelijk in de grachten en sloten afgevoerd. Dit kan natuurlijk de nodige stank veroorzaken. 

Ongeveer 2000 jaar geleden bestond het westen van Nederland uit moeras. De Gouwe was een veenstroom. Door het afgraven sinds 1600 ontstonden er grote wateren zoals de Reeuwijkse plassen. Ook tussen Gouda en Rotterdam is veel veen afgegraven. De zuidplas is drooggelegd door het aanleggen van ringvaarten en dijken en het droogpompen van de polder. Op dit laagste punt van Nederland wil men “het vijfde dorp” bouwen, wat volgens deskundigen niet zonder risico is. De discussie is al een aantal jaren gaande. 

Nadelige gevolgen voor de kwekerijen in Boskoop door verzilting van het water

Bedreigingen van het water komen van de zeespiegel, rivieren, grondwater en neerslag. Bij droogte treedt er verzilting van de bodem op omdat steeds meer zout water ons land binnendringt. Voor Boskoop heeft dit nadelige gevolgen met het oog op de boomkwekerijen. Hoeveelheden neerslag die pas voor 2050 werden voorspeld, vallen nu al. 

Het waterschap zorgt voor het vasthouden, het bergen en het afvoeren van het water. Het bergen van water kan alleen dan wanneer er voldoende groen is. Dat geldt uiteraard ook voor onze tuinen. Het belang van groene daken en groene tuinen wordt tijdens de lezing benadrukt. De noodzaak van het verwijderen van tegels in de tuinen wordt expliciet benoemd. Gemeentes doen aan waterberging in de stad door middel van ondergrondse berging, waterpleinen of door stenen uiterwaarden te creëren zoals de Westersingel in Rotterdam. Zo blijven de souterrains van de huizen droog. 

Laten we alles doen om de volgende generaties een mooiere en veilige aarde door te geven.

Wil je meer lezen over wat je kunt doen om het water in de tuin op te vangen en te bergen?

Klik dan op onderstaande link: 

https://www.huisjeboompjebeter.nl