Gouda is na de aarzelende start van vorig jaar goed bezig met het NK tegelwippen. Op het moment dat ik dit schrijf  staan we op de 1e plaats van de middelgrote gemeenten met 40.109 duizend gewipte tegels. Hekkensluiter in deze categorie is gemeente Westerkwartier op plek 42 met 1 gewipte tegel. Alle begin is moeilijk. In totaal zijn er op dit moment in Nederland 2.586.147 miljoen tegels gewipt. 

Dit jaar rijdt in Gouda voor het eerst de tegeltaxi en daar wordt goed gebruik van gemaakt. Uiteraard kun je je tegels alleen door de tegeltaxi laten weghalen als je de tegels verruilt voor groen. Daarvan wordt bewijsmateriaal in de vorm van foto’s gevraagd. De laatste tegeltaxi van dit jaar heeft zijn rit er inmiddels opzitten en zal komend voorjaar weer uitrukken. Het NK tegelwippen 2023 eindigt op 31 oktober aanstaande. 

In Plaswijck zie ik helaas regelmatig tuinen die volledig dicht worden gelegd met stenen. De vraag is dan ook of er meer tegels worden gewipt dan gelegd….Met andere woorden: wat is het netto resultaat? Daar ben ik erg benieuwd naar. 

De tuinambassadeurs van Stichting Steenbreek waren in april door woningcorporatie Mozaiek Wonen uitgenodigd voor een grote bijeenkomst met stakeholders. Daar hebben zij suggesties gegeven voor een groener beleid ten aanzien van de tuinen van huurders. Helaas heeft dit nog geen handen en voeten gekregen, zoals duidelijk blijkt bij mutaties.

Bomen en struiken worden standaard tot op één tot anderhalve meter afgezaagd, ongeacht de soort en standplaats. Die overleven een dergelijke ingreep meestal niet. Ook woningcorporaties hebben een opdracht in een tijd waarin klimaat- en de biodiversiteits problemen schreeuwen om meer groen in de stad. De indruk bestaat dat er nog geen visie is met betrekking tot dit onderwerp. Bewoners zullen de komende zomers steeds meer gaan klagen over hittestress. Het bestaande groen behouden is daarom van groot belang. Een nieuw geplant boompje geeft pas na vele jaren zodanige schaduw dat de omgeving en de woning minder zullen opwarmen. 

Woningcorporaties kunnen zich aansluiten bij Groene Huisvesters, een samenwerking tussen corporaties, het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), VNG, de Woonbond en Aedes om de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad te versnellen.

Op 20 september werd het online event “Huurders op groen” gehouden. 

“Waar is het percentage versteende tuinen het hoogst? Waar kleurt het rood op de kaarten van hittestress en blauw op de kaarten voor wateroverlast? Huurders van corporaties zijn het meest kwetsbaar voor het veranderde klimaat. Hoe maken we huurders bewust van de risico’s? Wat kunnen zij bijdragen aan een groenere woonomgeving? En hoe kunnen we hen daarbij helpen?”

Verschillende corporaties vertelden hoe zij de vergroening aanpakten.

Met het oog op de klimaatopgaven hebben woningcorporaties de opdracht om een visie en daaraan gekoppeld beleid te ontwikkelen. Groene partijen zoals de Goudse Tuinambassadeurs  maar ook bewoners denken graag mee de komende jaren.