Sinds de jaren 80 is de insectenstand volgens entomologen met ongeveer driekwart verminderd. Niet alleen zeldzame soorten gaan achteruit: dit geldt ook voor gewone soorten als zweefvliegen. In Nederland zijn zo’n 20.000 insectensoorten. 

Als oorzaken van de achteruitgang worden het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw, lichtvervuiling, klimaatverandering en het verdwijnen van leefgebied door grootschalige landbouw en verstedelijking genoemd. 

Insecten zorgen voor bestuiving en zijn dus belangrijk voor onze voedselvoorziening. Behalve bijen zorgen ook vliegen, zweefvliegen en andere insecten voor bestuiving. 

Andere insecten zoals sluipwespen en lieveheersbeestjes zorgen voor het in toom houden van schadelijke insecten zoals luizen. Bestrijd je luizen in de tuin dan haal je dus de voedselbron voor hun natuurlijke vijanden weg. Zijn er luizen dan komen er vanzelf larven van sluipwespen, zweefvliegen en lieveheersbeestjes om ze op te peuzelen. Maar ook vogels als mussen en mezen weten wel raad met het luizengespuis. Laat ze dus gewoon zitten voor een werkend ecosysteem in je tuin en het probleem lost zich vanzelf op. 

gehakkelde aurelia

Wat kunnen wij tuiniers voor insecten doen?

 • Haal tegels uit je tuin en zorg voor meer bloeiende planten om bijen, vlinders en zweefvliegen te lokken
 • Leg wat snoeiafval in een hoekje
 • Laat bestrijdingsmiddelen in het schap staan
 • Kies voor duurzaam of biologisch gekweekte planten
 • Kies ook voor een aantal inheemse planten
 • Neem geen planten met gevulde bloemen: bijen kunnen niet bij de nectar
 • Maak een vijvertje in je tuin voor waterinsecten
 • Laat een stukje gras groeien en verwilderen
 • Laat bladeren in de winter liggen(schuilplaats voor tal van insecten)
 • Laat in een hoekje een brandnetel groeien voor atalanta, dagpauwoog en gehakkelde aurelia.
 • Heb je voldoende bloeiende planten, hang dan een insectenhotel op. 
 • Zorg voor hoogteverschillen in beplanting in je tuin

Met bovenstaande maatregelen kun je een mooi leefgebied maken voor insecten. 

Ben je een beetje bang voor kriebelende beestjes? Hou je pletreflex even in en observeer zo’n beestje aandachtig. Als je goed kijkt zie je hoe mooi insecten kunnen zijn. Je gaat met andere ogen naar ze kijken door over ze te leren. De meeste insecten doen niets. Een wesp zal pas steken wanneer hij in het nauw gedreven wordt. Wilde bijen, uitgezonderd hommels, kunnen zelfs niet steken. Ook zweefvliegen die vaak voor bijen of wespen worden aangezien steken niet. 

Hieronder een aantal insecten die ik in mijn tuin fotografeerde.  Met de app obsidentify.nl kun je insecten identificeren en er meer over lezen.