Het is een luie zondagmorgen. Terwijl ik mijn ontbijt eet kijk ik door het raam de tuin in. Het is nog maar net licht en daar komen de eerste vogels al aan op zoek naar iets eetbaars na een lange nacht. Ik heb van de week zonnebloempitten in de voederautomaat gedaan. De mezen hebben dat ontdekt en vliegen sindsdien af en aan. Pimpel- en koolmezen pikken om beurten een zonnepit uit de automaat en vliegen er vervolgens linea recta mee naar de tuin van de buren. Ondankbare schepsels. Is die tuin soms mooier? Zo denken vogels natuurlijk niet.  Die tuin is gewoon wat dichter begroeid met hogere struiken dus vinden ze daar een veilige plek om de pit rustig op te peuzelen. En komen daarna weer nieuwe halen. 

De bruine vrouwtjesmerel is een dagelijkse bezoeker van mijn tuin. Ze houdt van een gevarieerd ontbijt: eerst worden er een paar sierappeltjes  van de Malus Red Sentinel naar binnen gewerkt en daarna daalt ze af naar de grond op zoek naar insecten en wormen. Af en toe krijgt ze gezelschap van een merelman. Er zijn vogels die hun hele leven bij elkaar blijven. Of dat bij merels ook zo is weet ik niet. Ik hoop eigenlijk dat ze niet opnieuw een broedpoging wagen in mijn tuin. De jonge merels vallen al een paar jaar ten prooi aan de vele katten en eksters. 

Deze winter zie ik voor het eerst sinds een aantal winters de heggenmus weer rondscharrelen. Het is een bruin-grijs onopvallend vogeltje dat op de grond naar voedsel zoekt.  Je kunt hem vaak op een boomtak prachtig horen zingen. 

Net als de heggenmus zie ik sinds lange tijd ook weer af en toe een paar vinkjes in de tuin. Dat zijn  vooral zaadeters en zoeken op de grond naar gemorste etensresten van de andere vogels. 

Je hoort de halsbandparkieten vaak al van verre aankomen door hun gekras. Ze eten regelmatig van de sierappels in mijn tuin. Het zijn een soort clowntjes en door hun acrobatisch gedrag zijn ze best leuk om naar te kijken. 

Gelukkig laten ze de gewone appels tot nu toe met rust. De enige verklaring die ik daarvoor heb is dat ze pas op zoek gaan in kleine tuinen als er minder ander voedsel beschikbaar is. Tegen die tijd heb ik mijn wintervoorraad appels gelukkig al veilig in de koelkast liggen.

Ook het winterkoninkje zie ik soms druk doende door de klimop gaan. Voor zo’n klein vogeltje kan hij een flinke keel opzetten. Het is een insecten eter. Aan de puntige snavel kun je vaak zien wat het gangbare voedsel van een vogel is. Een brede, kegelvormige snavel duidt op een zaadeter. Ook mussen hebben een kegelvormige snavel maar in het voorjaar helpen ze mij fijn van het luizengespuis op de rozen af.

Af en toe landt er een reiger op de pergola op zoek naar een makkelijke hap in het vijvertje van de buren. Erg sympathiek vind ik dat niet. Andere vogels die in mijn tuin komen zijn eksters,  tortelduiven en heel af en toe een houtduif en een grote bonte specht. 

Zodra het kouder wordt neemt het vogelbezoek in de tuin toe. Wanneer er sneeuw ligt komen er zelfs bijzondere soorten op zoek naar voedsel. In de vorstperiode van afgelopen december vlogen er in de Veenzoom veel Koperwieken vanuit een hoge boom naar de bessen aan de vuurdoornhaag in een voortuin. Een prachtig gezicht! Als je er oog voor hebt kun je veel moois waarnemen in de tuin en in de wijk. Waar begroeiing is vinden vogels een plek om te leven. Een tuin vol met tegels heeft hen echter niets te bieden. 

In koude winters met sneeuw kwamen er een kramsvogel, dat is een lijsterachtige, en een keep in de tuin. De keep is een vinkensoort en vliegt soms tussen een groepje gewone vinken. 

Tuinvogeltelling 27 tot en met 29 januari. 

De jaarlijkse tuinvogeltelling is van vrijdag 27 januari tot en met zondag 29 januari. Je kunt met een kop koffie in de hand vanaf de bank een half uur tellen welke vogels je in je tuin ziet en dit doorgeven op onderstaande link:

https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling

Het is aan te raden om alvast vetbollen of een pot met vogelpindakaas op te hangen, zodat de vogels je tuin regelmatig gaan bezoeken. Op de website van de Vogelbescherming kun je nog meer tips lezen  hoe je vogels naar je tuin lokt. Je kunt er ook een tellijst downloaden.