Van 7 tot 19 december wordt in het Canadese Montreal de VN Biodiversiteitsconferentie gehouden, de zogenaamde Cop 15. Daar moeten duidelijke doelen uit voortkomen om de zorgwekkende achteruitgang van de natuur tegen te gaan. Doelen van 2012 zijn geen van allen gehaald, integendeel: de natuur is nog verder achteruit gegaan. De doelen die nu in een akkoord worden gegoten moeten in 2030 zijn behaald. 

Fragmentatie en verandering in landgebruik veroorzaakt door landbouw en stedelijke wildgroei zorgt voor 80 % verlies van biodiversiteit in veel gebieden. Wereldwijd gaat de natuur dus sterk achteruit door menselijk handelen. 1 Miljoen planten- en dierensoorten worden met uitsterven bedreigd. Dat wij de natuur schade toebrengen heeft ook nadelige gevolgen voor onszelf want we kunnen niet zonder schone lucht, voedsel en een leefbaar klimaat, zaken die door de natuur worden gereguleerd. 

Stadsnatuur

Veel dieren hebben kans gezien om te profiteren van de voordelen die een stad hen biedt.  Voedsel, veiligheid en nest- en schuilgelegenheid. De merel was ooit een schuwe bosvogel maar heeft zich in de stedelijke omgeving zo aangepast dat hij vandaag de dag een echte stadsvogel genoemd kan worden. Ik denk dat weinig mensen het gezang van de merel in de lente zouden willen missen. Ook de andere vogels zoals kool- en pimpelmees en niet te vergeten de roodborst zijn prachtige vogels die het leven in de stad voor ons veraangenamen. De mus was decennia geleden de meest voorkomende vogel. Wie is niet opgegroeid met het vanzelfsprekende getsjilp. Oorzaken van het verdwijnen van de mus zijn het gebruik van platte dakpannen waardoor nestgelegenheid ontbreekt maar ook het verdwijnen van groene tuinen waardoor er geen voedsel en schuilplek meer voor ze is.

Door natuur-inclusief te bouwen probeert men in Nederland de achteruitgang van flora en fauna in stedelijk gebied tegen te gaan. Daar zou door woningcorporaties natuurinclusief woningbeheer aan toegevoegd kunnen worden: het stellen van grenzen aan het betegelen van tuinen.

Een aantal vogels in onze omgeving die op de rode lijst staan zijn:

  • Boerenzwaluw
  • Grauwe vliegenvanger
  • Groene specht
  • Grote karekiet
  • Grote lijster
  • Huismus
  • Huiszwaluw

Een belangrijke oorzaak  hiervan is de afname van insecten door de grootschalige landbouw met de daarbij behorende gewasbeschermingsmiddelen(lees gif).

Maar ook in de stad worden onkruidbestrijdingsmiddelen ingezet, met name in tegeltuinen waar men geen enkele groene spriet meer duldt. Helaas zijn deze middelen  – evenals middelen tegen insecten – voor de particulier nog steeds vrij verkrijgbaar en worden voor een juist gebruik de kleine letters zelden gelezen. Bestrijdingsmiddelen zijn niet kieskeurig: ze doden gewoon alle planten en insecten die er mee in aanraking komen en zijn een gevaar voor het grondwater. En zo helpen we zonder het ons te realiseren een ecosysteem om zeep en brengen onze eigen gezondheid in gevaar. 

Afgelopen voorjaar stierven de jonge pimpelmezen in een nestkast in mijn tuin. De oorzaak is niet met zekerheid te achterhalen maar de droogte en dus minder insecten kan een rol hebben gespeeld, maar het kunnen ook de honden- en kattenharen vol anti-vlooienmiddel (neurotoxinen) zijn die in het nest zaten verwerkt. Ook breken vogeltjes nog in het nest door kalkgebrek geregeld hun poten omdat de bodem is verzuurd door de CO2 uitstoot. En breken eierschalen voortijdig door dezelfde oorzaak. Dit is geen vrolijk verhaal. 

Het goede nieuws is dat wij stadsbewoners met een tuin wel degelijk kunnen bijdragen aan natuurherstel. 

Door een handelingsperspectief te hebben drukt die hele biodiversiteitscrisis iets minder zwaar op ons. Op Instagram zie ik veel initiatieven van mensen die de schouders er onder zetten en laten zien wat zij doen om de directe natuur te ondersteunen. Zij inspireren daarmee vele anderen zodat al die kleine acties echt impact gaan hebben. 

Op de website van de Vogelbescherming vind je tips voor een aantrekkelijke tuin voor vogels:

https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/tuininrichting/tuininspiratie

Wil je weten wat je nog meer kunt doen in je tuin? Klik dan op onderstaande link:

Via onderstaande link kun je meer lezen over de biodiversiteitsconferentie:

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=30124