Ik ben niet altijd tuinier geweest. Twintig jaar lang ben ik zelfs niet in het bezit geweest van een tuin. Op mijn 40ste verhuisde ik van een flat naar een klein arbeidershuisje met een onevenredig grote tuin. Tot die tijd probeerde ik met potten en bakken van alles uit op het balkon van mijn flat. Ik experimenteerde met een passieplant, bruidssluier, 1 jarige planten en bloembollen. Om het bij de voordeur op de galerij wat op te fleuren hing ik een geranium aan de muur.

Op een dag wilde ik hem water geven en zag dat er een vogelnestje inzat. Na wat zoekwerk in vogelboeken (internet bestond nog niet) wist ik dat het een grauwe vliegenvanger moest zijn. Het leek me, pal naast de voordeur, een ongelukkig gekozen broedplaats maar de vogels gingen onverstoorbaar hun gang. Kennelijk was hun drang om jongen voort te brengen sterker dan het instinct om mensen te mijden. ’s Morgens vroeg werd ik wakker van het ochtendgezang van de vogels, dan zaten ze op een tak van de boom twee meter verwijderd van mijn slaapkamerraam. De 4 eitjes kwamen uit, en na een paar weken verlieten de jonge vliegenvangers in een onbewaakt ogenblik het nest.

Opeens was het stil. Het voelde alsof ik iets dierbaars was kwijtgeraakt, zoals bij het lege-nest-syndroom dat ouders kunnen hebben wanneer hun kind het huis uitgaat. Met veel plezier had ik de vogels gevolgd bij het grootbrengen van hun kroost. Als ik thuis kwam, of mijn huis verliet, had ik steeds opgelet of ik niet een voederpoging verstoorde, en ook zorgde ik ervoor ik dat bezoek niet te lang bij de voordeur bleef staan kletsen. De natuur had mij deze prachtige ervaring in de schoot geworpen en ik had een kleine bijdrage geleverd aan de goede afloop ervan. Aan die mooie natuurbelevenis was abrupt een einde gekomen. Het verlaten nest en de verdroogde geranium waren de stille getuigen van dit kleine wonder.


Tip: hang een nestkastje op in de tuin of aan een muur. Lees op de website van Vivara hoe je dat het beste doet. Wil je ook een ontmoeting met een grauwe vliegenvanger? Hang dan een open nestkast onder een overkapping op (maar een geranium kan natuurlijk ook).
Kijk of er een boom in de buurt is van waaruit de vogels het nest goed kunnen aanvliegen.