Twee bewoners van de Veenzoom, Jan en Ronald, hebben geijverd voor het opzetten en inrichten van een buurttuin in een plantsoen aan de Veenzoom.  Zij hebben zich laten inspireren door de Tuinambassadeurs en Eetbaar Gouda. Geld om de tuin aan te leggen kregen zij uit het fonds Groen moet je doen! van Gemeente Gouda en het Trots op je buurtfonds! van Mozaiek Wonen. Tegelijkertijd is een verwaarloosde hoektuin opgeknapt en een deel van de sierstruiken uit het plantsoen daar naartoe verplaatst.

De gedachte is als volgt: iedereen is welkom in de buurttuin om te komen kijken of om een handje te helpen. Het is een plek waarin bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Het geeft je ook de kans om te ontdekken hoe fijn en leuk tuinieren is.  Je leert over planten en wil daardoor misschien je eigen tuin groener in te richten. Je kunt bovendien tuinvragen stellen aan bewoners met meer ervaring.  Als je helpt in de buurttuin mag je natuurlijk mee delen in de oogst. 

Jan en Ronald hebben de basis-inrichting bedacht. Jan, die het dichtst bij de tuin woont heeft er heel wat uren ingestoken. Hij maakte bovendien een mooie bank annex bergplek voor het gereedschap. 

7 Mei werden planten in de bedden gezaaid en gepoot. Het eerste jaar komen er vooral groenten in de tuin, naast de appelboom en de vijg. Ik zaaide allerlei soorten sla en andere bewoners zaaiden bieten. Er konden ook al wat gewassen zoals koolrabi, mais en courgettes  worden geplant die in de kas van een buurvouw waren opgekweekt. Patricia, Ronald’s partner, heeft eerder een moestuin in Canada ontworpen. Zij is de “headgardener” van de buurttuin om het zo te zeggen. Ronald is hovenier van beroep.

Aan de voorkant van de tuin komen de gezaaide wilde bloemen al goed op. Er staat een bijenhotel(geschenk van één van de tuinambassadeurs) dat hopelijk bewoond gaat worden door de wilde bijen.

Hierboven zie je een aantal foto’s van de zaai en plantdag. Een aantal enthousiaste bewoners hielp gezellig mee.

Iedereen uit de Veen- en Rietzoom is van harte welkom om een keer te komen kijken of mee te helpen.