Droogte

Dat het klimaat verandert hebben we de laatste 3 jaar duidelijk gemerkt. Ik kan me niet heugen dat we eerder een hittegolf met temperaturen van 40 graden hadden. Momenteel beleven we tot nu toe het droogste voorjaar sinds 1906. Boeren komen in de problemen doordat gezaaide gewassen niet ontkiemen. Het waterschap Brabantse Delta heeft een onttrekkingsverbod ingesteld, waardoor boeren niet mogen beregenen. 

Een lage waterstand kan namelijk schade geven aan oevers en kaden. Planten en dieren in het water kunnen het loodje leggen. 

Ik heb sinds een jaar een regenton, maar als er lange tijd geen regen valt heb je daar weinig aan. Mulchen – de aarde bedekken met  compost, houtsnippers of verdord plantmateriaal – zorgt ervoor dat de bodem minder snel uitdroogt. Nog beter is het om je tuin zoveel mogelijk met bodembedekkers te beplanten en de aarde nergens onbedekt laten. 

Hitte

Voldoende groen in je tuin geeft verkoeling. Beplant je tuin voor minimaal 50 %, dan zet het zoden aan de dijk. Groene erfafscheidingen dragen bij aan verkoeling, maar ook aan het vasthouden van water in de ondergrond. Een boom is een natuurlijke airco. Het blad zorgt voor schaduw en verdamping, maar zorgt bovendien net als hagen voor het afvangen van fijnstof en voor geluidsdemping. Er zijn genoeg bomen voor een kleinere tuin te vinden. In de post “bomen voor een kleine tuin” kun je daar meer over lezen. 

Wateroverlast

Water dat door bestrating niet in de bodem kan wegzakken, zoekt zijn weg via het riool.  Bij piekbuien ontstaat overstort en komen straten blank te staan. Dat is best smerig als je bedenkt dat het water rechtsstreeks uit het riool afkomstig is. Ik herinner me dat de tunnel bij het Albert Plesmanplein een keer blank stond waarin mensen gingen zwemmen. Wat niet weet wat niet deert?

Hoe meer tuinen bestraat zijn, des te meer verdroging er in de bodem ontstaat, met alle schadelijke gevolgen voor de natuur. Met je tuin kun je dus echt een bijdrage leveren door niet alles te verharden. Als je om welke reden dan ook niet kunt kiezen voor een groene tuin, kies dan in elk geval voor halfverharding zoals grind zodat het water in de bodem kan infiltreren. Tussen het grind kun je een struik, siergrassen of andere vaste planten zetten. 

Last but not least….biodiversiteit

Een grote verscheidenheid van planten en dieren zorgt voor een evenwichtig ecosysteem. Als dit verstoord raakt door bijvoorbeeld het gebruik van gif of verwijderen van groene stroken ontstaan plagen.

Geen verdroogd maar met gif doodgespoten gras

Hak je een boom om dan help je  eigenlijk een heel ecosysteem om zeep. In je tuin kun je zorgen voor bloeiende planten gedurende een groot deel van het jaar.  Bijen hebben voedsel nodig, dus zorg dat je verschillende soorten bloeiende planten in je tuin hebt staan zodat wilde bijensoorten een voedselbron hebben. Bijen en zweefvliegen doen het o zo belangrijke werk van bestuiving van voedselplanten voor ons. Zonder hen geen oogst. 

Het klimaat in de straat

Veel mensen weten wel dat een groenere inrichting van de tuin beter is gezien de klimaatproblemen. Waarom kiest een deel dan toch voor een stenen tuin? Er zijn globaal 3 groepen mensen die zeggen geen groene tuin te willen:

  1. Tweeverdieners die zeggen geen tijd te hebben voor onderhoud
  2. Mensen die zeggen geen groene vingers te hebben
  3. Ouderen die wel een groene tuin zouden willen maar het zelf niet meer kunnen onderhouden. 
Zwarte stenen zijn in de mode maar zorgen voor nog meer hitte in de tuin

Uit het onderzoek”Unharden your garden” uitgevoerd door studenten van de Wageningen University kwam een interessante uitkomst naar voren.

Er is een groep die wel bereid is de tuin te veranderen maar aangeeft meer kennis nodig te hebben over het effect van tegels tegenover groen. Bovendien hebben zij meer kennis nodig over ideeën en mogelijkheden. Zoals bijvoorbeeld welke planten, bomen en grassen waardevol zijn voor de omgeving.

Dit is maar een klein deel van het onderzoek. Wil je het hele onderzoek(in het Engels) lezen?

Klik dan op onderstaande link:

https://www.wur.nl/upload_mm/1/f/1/770c035b-93cd-4a53-a6e1-8ca3af59b2f9_Final_Report_Unharden_the_Garden.pdf

Persoonlijk denk ik dat mensen meer hebben aan een gericht aanbod aan informatie dan het zelf hun weg moeten vinden op internet. Daarvoor is het aanbod veel te groot en lang niet altijd kloppend. Zoals bijvoorbeeld kwekers die zwarte bamboe als niet woekerend aanprijzen…een vriendin heeft een graafmachine nodig gehad om hem weg te krijgen.

De tuinambassadeurs van Steenbreek hebben een belangrijke rol in het onttegelen van de tuinen maar wie bereiken zij precies met hun voorlichting en informatie? Zijn dat wel mensen met een stenen tuin?

In Almere heeft men zogenaamde “Groene Buren” waar je met je vragen over de tuin terecht kunt. Iedereen met voldoende groenervaring kan zich als groene buur opgeven. Zij krijgen een startpakket van de gemeente met onder anderen een groene jas en een bordje “Ik ben groene buur” waarmee ze goed zichtbaar zijn voor de buurt. Een mooie laagdrempelige manier om mensen te helpen met vragen over hun tuin en op straatniveau een groene golf te veroorzaken. 

Zoiets zou ook op buurtniveau in Gouda georganiseerd kunnen worden en dan het liefst in de meest versteende wijken als Korte Akkeren en de Kadebuurt. 

Intussen ga ik zelf wat groente in potten kweken, want het schijnt dat die in de winkel straks onbetaalbaar worden door de droogte.