Zaterdag 23 april hield de Regentongroep Water- en Grassenbuurt Gouda een informatiebijeenkomst over de aanschaf van regentonnen.  Een voorbeeld van zo’n actie had men in Leiden gezien. Die was daar heel succesvol verlopen. 

Gemeente Gouda stimuleert het opvangen van hemelwater en stelde subsidie beschikbaar voor de aanschaf van een flink aantal regentonnen die als model konden dienen tijdens de bijeenkomst, maar die bij dergelijke acties in andere buurten ook gebruikt kunnen worden. 

Het was erg goed georganiseerd: op een grasveld in de buurt stonden de tonnen opgesteld en er waren stands met accessoires als kranen, slangen en overloop systemen. Daarnaast was alles te lezen over de kortingen van leveranciers en subsidie van de gemeente, wat behoorlijk veel scheelde in aanschafprijs. 

De opkomst was hoog: veel bewoners van de Water- en Grassenbuurt bleken interesse te hebben in het plaatsen van een regenton bij hun huis. Een klaterend applaus voor Ellen Hagen die de kartrekker van deze actie is!

De Tuinambassadeurs waren ook aanwezig vanwege de Nationale Bijentelling 2022. Bewoners kregen een zakje  inheems plantenzaad en informatie over de telling en inrichting van een bij-vriendelijke tuin. 

In Rotterdam zijn ze trouwens ook flink bezig. Mijn zoon woont daar met een aantal mensen in een groot pand en dito tuin. Daar pakken ze het grootstedelijk aan door het dakwater op te vangen in ingegraven opslagtanks . Een giga klus waar ze subsidie van de Gemeente Rotterdam en goedkeuring van de woningcorporatie voor kregen. Met zijn allen hebben ze grond afgegraven voor de tanks en ook is er een wadi en een sedumdak aangelegd.  En nog steeds is het project in volle gang.

Geen regenton… Wat dan?

Als je geen regenton kwijt kan zijn er andere mogelijkheden om het kostbare hemelwater in de bodem  te laten zakken in plaats van het te laten wegspoelen in het riool.

 Haal tegels weg, schep het zand er uit, vul het gat met goede tuinaarde en beplant dit met bodembedekkers en vaste planten. Zo kan het water in de bodem zakken en de beplanting zorgt voor een bufferwerking. 

Neem een groen (schuur)dak. Bekijk of de constructie van je dak hiervoor geschikt is. Het groene dak kan 60 tot 80 % water vast houden. Bovendien heeft het in de zomer en winter een isolerende werking.

Plaats een groene afscheiding met hagen en struiken in plaats van schuttingen. Het blad zorgt voor verdamping van water en de wortels houden de grondstructuur zodanig dat het water goed in de bodem kan zakken. 

Maak een geveltuintje. Dit weekend wordt er in samenwerking met de Goudse Tuinambassadeurs een geveltuinactie in de binnenstad gehouden. De stoep moet minimaal 1.20 m breed zijn en het tuintje maximaal 45 centimeter diep.  Op de website maakgoudaduurzaam.nl  lees je alles over het inrichten van een geveltuin.