Natuurverlies ombuigen naar herstel. Dat is de doelstelling van de samenwerkende natuurorganisaties, waterschappen, provincies, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven die zich sinds 2018 hebben aangesloten bij Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Vandaag is de campagne “Grijs wordt Groener” gelanceerd waarmee particulieren worden geïnformeerd over het belang van biodiversiteit en hoe zij zelf in hun leefomgeving aan herstel kunnen bijdragen.

De achteruitgang van biodiversiteit heeft betrekking op insecten (50-70 %), planten en het bodemleven (verstening), de weidevogels(intensieve landbouw), versnippering van natuurgebieden enzovoort.

Wij als tuiniers kunnen onze tuin groener inrichten waarbij ruimte is voor rommelhoekjes. Als inwoners van Gouda kunnen wij de gemeente aanspreken. Zij heeft de taak om actiever de verstening tegen te gaan. Bijvoorbeeld door regelgeving voor het maximale toegestane percentage bestrating in tuinen.

Lees hier wat je allemaal nog meer kunt doen:

https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/updates?segment=1