Deze week is door de Bijenstichting, Gardeners World en Cruijdt Hoeck uitgeroepen tot de inheemse zaaiweek. Plantenliefhebbers worden opgeroepen zoveel mogelijk inheemse planten te zaaien in de tuin, op het balkon of op daken. 

Inheems wil zeggen dat planten en dieren hier van nature voorkomen en zich gedurende duizenden jaren aan elkaar hebben aangepast. Een groot aantal wilde bijen is afhankelijk van bepaalde inheemse plantensoorten. Maar ook de plant kan niet zonder bestuiving door de bij. 

Verlies van inheemse planten betekent dan ook verlies van bijensoorten en andere insecten.Dit heeft gevolgen voor de bestuiving van bijvoorbeeld groente en fruit.  Ook verschillende vogels zijn van bepaalde zaden en bessen van inheemse planten en struiken afhankelijk voor hun voedsel. Inheemse planten zijn daarnaast vaak waardplanten voor rupsen en zijn dus belangrijk voor het voortbestaan van vlindersoorten.   

Inheemse zaden zaai je het beste in het najaar, net zoals in de natuur gebeurt. Er zijn zaden die een koude periode nodig hebben om uit kiemrust te komen. Maak de plek waar je wilt zaaien onkruid-vrij en de grond vochtig. Strooi het zaad dun uit en hoe fijner het zaad, hoe ondieper je het zaait. Zaad bijna zo fijn als stof dek je helemaal niet toe. Geef bij langduriger droogte water(gieter met broeskop) of wacht met zaaien op een nattere periode. Verwijder eventueel opkomend gras tussen de zaailingen. 

Knopig helmkruid, geliefd bij hommels

Op mijn moestuin heb ik tussen de dahlia’s en éénjarigen ook de inheemse veldsalie, beemdkroon, slangenkruid, knopig helmkruid, gewone margriet en grote kaardebol geplant. De veldsalie had ik voor mijn stadstuin gekocht maar deed het daar niet. Na verhuizing naar de moestuin groeide hij als kool, net als de gewone margriet en andere planten. Dit wijst op een overschot aan stikstof. Het is mijn eerste jaar op deze tuin waar ik een mix van bloemen voor de pluk en groenten heb staan. Ik heb me laten vertellen dat het 10 Jaar geleden nog een schapenweide was. Aan bemesten hoef ik voorlopig niet te denken. 

Op de Biodiversiteitsdagen en de Duurzame Markt deelden de Goudse Tuinambassadeurs inheemse zaden en zaailingen uit. Deze gingen gretig van de hand. Ook laat de grote interesse onder Goudse inwoners voor het beplanten van een boomspiegel met inheemse planten zien dat deze planten meer en meer worden gewaardeerd. Veel Goudse bermen zijn al begroeid met inheemse planten.

De keuze van tuiniers voor exotische planten heeft een keerzijde. Insecten als bijen en vlinders hebben daar weinig aan. Bovendien komen exoten regelmatig in de Nederlandse natuur terecht waardoor de biodiversiteit wordt aangetast. En ten slotte brengen deze planten exotische dieren mee. Kort geleden was in het nieuws dat in een gebied in Zuid Holland  een kolonie termieten leeft die hier via tropische planten terecht is gekomen. Ze overleven de milde Nederlandse winters met gemak en kunnen zonder dat men het merkt een heel huis ondermijnen. 

Gewone brunel of bijenkorfje

Toch is er ook een (kleinere) kanttekening te maken bij het kiezen van inheemse planten. In een artikel in de Volkskrant las ik het volgende. De vraag naar inheemse zaden is zo sterk gegroeid dat het onmogelijk allemaal inheems kan zijn. Het schijnt dat er deels zaden uit andere landen worden geoogst, soms van verwante, niet inheemse soorten. Leni Duistermaat, plantentaxonoom bij Naturalis, geeft in het betreffende artikel aan dat dit tot ‘natuurvervalsing’ leidt. Volgens haar komen er op dit moment in Nederland meer dan duizend plantensoorten in het wild voor die niet inheems zijn. Zij zouden de inheemse planten kunnen  gaan verdringen. 

Lees hier meer over de inheemse zaaiweek.

Paarse morgenster