Plaswijck heeft vergeleken met oudere wijken veel groen in de openbare ruimte. Helaas is er een tendens van verstening in particuliere tuinen gaande. Dat is een ongewenste ontwikkeling die door de klimaatverandering meer wateroverlast, hitte en afname van biodiversiteit in de stad met zich meebrengt. 

Gemeente Gouda probeert inwoners mee te krijgen in bewustwording en gevoel van verantwoordelijkheid voor het leefbaar houden van de stad. 

Je kunt  het klimaatlabel van je tuin berekenen, inspiratie opdoen en lezen welke groene maatregelen je kunt treffen tegen wateroverlast en droogte maar ook hoe je zorgt voor minder hitte en meer biodiversiteit.

Woning Corporatie Mozaiek Wonen onderzoekt op welke manier zij haar huurders kan stimuleren om de tuinen groener in te richten. Gedacht wordt aan een pilot met een bepaald percentage groen bij een mutatie. Dat zou een positieve stap zijn, maar daarnaast zal het nodig zijn om in het huurreglement een maximum toegestaan percentage steen te vermelden en bij mutatie van de vertrekkende bewoner te verlangen de tuin in deze staat achter te laten. 

Gratis Mini-cursus Onderhoudsvriendelijke tuin op 28 maart 2022.

Plaats: Ontmoetingscentrum van Noord, Lekkenburg 1

Ook biedt Mozaiek Wonen in samenwerking met de Goudse Tuinambassadeurs een mini-cursus aan bewoners van de  Riet- en Veenzoom en Burgen- en Lustenbuurt aan.

Tijd: 19.00 tot 21.00

Bij onvoldoende aanmeldingen kunnen bewoners uit andere wijken ook aansluiten. Op deze avond wordt er een plan op maat gemaakt waarbij 4 m2 tegels worden verwijderd. 

Vergroeningsdag zaterdag 9 april 2022.

Op deze dag wordt het gemaakte plan van de groene border uitgevoerd met behulp van de Tuinambasssadeurs.  De tegels worden gratis afgevoerd.  Mozaiek Wonen zorgt voor tuinaarde en de Goudse Tuinambassadeurs geven advies en leveren de planten, waarbij de huurder 50 % (max. € 50,—)korting op de planten krijgt. 

Je kunt je nog opgeven tot 14 maart 2022 via de website van Mozaiek Wonen:

mozaiekwonen.nl/samen-gouda-vergroenen

Of bel; 0182 – 692969