Steeds vaker bestraten mensen hun voortuin. Dat scheelt onderhoud, vinden ze. Er zijn mensen die nog een stap verder gaan: ze parkeren vervolgens de auto pal voor de deur.  Soms is dat uit nood vanwege gebrek aan parkeerplaatsen in de buurt, maar vaak is dat helemaal niet nodig. Waarom dan toch die auto voor de deur? Zijn ze soms slecht ter been, of misschien bang dat er iets gebeurt met hun heilige koe?

Voortuinen zijn bedoeld als buffer tussen de openbare –  en privé- ruimte. Zeker in smalle straten is dat niet onbelangrijk. Het ruimtelijke effect gaat echter teniet wanneer tuinen worden verhard en als parkeerplaats worden gebruikt. Het zorgt voor een verarming van het straatbeeld. Overburen kijken liever naar struiken, bloemen en planten in plaats van naar een stuk schroot.  Parkeren in de voortuin veroorzaakt verder extra geluidsoverlast en uitstoot van uitlaatgassen in de straat. 

Het is niet overal toegestaan om zomaar in je voortuin te parkeren. Dat heeft onder meer met de uitweg of uitrit te maken. In veel gevallen heb je een omgevingsvergunning nodig. Het beleid blijkt trouwens wisselend per gemeente: in Zuidplas is het in de nieuwe woonwijk ’t Lage zelfs zo dat je voor je huis moet parkeren en is het verboden om een tuin aan te leggen. Het parkeerprobleem is daar kennelijk urgenter dan de klimaatproblemen.

Soms is er geen keuze door een tekort aan parkeerplaatsen.  Maar dan nog is het niet nodig om je voortuin helemaal te bestraten. Twee rijen tegels als oprit is voldoende. Daartussen in kun je gras zaaien of bodembedekkers zoals Vinca planten.

Je kunt ook perzikpitten als bodembedekking gebruiken. Gebruik in plaats van de gewone, waterdoorlatende tegels. Dat helpt tegen wateroverlast bij stortbuien. Groen geeft verkoeling in de zomer en meer leefgebied voor insecten, vlinders en bijen. 

In Westergouwe hebben parkeerplaatsen waterdoorlatende bestrating

Klik voor meer informatie over groene parkeerplaatsen op onderstaande link:

https://groningen.steenbreek.nl/wp-content/uploads/2021/09/stappenplan-groene-oprit-02-09-2021.pdf

Joni Mitchell

They paved paradise and put up a parking lot

With a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot

Don’t it always seem to go

That you don’t know what you got ’til it’s gone

They paved paradise and put up a parking lot

They took all the trees, and put em in a tree museum

And they charged the people a dollar and a half to see them

Don’t it always seem to go

That you don’t know what you got ’til it’s gone

They paved paradise and put up a parking lot

Hey farmer, farmer, put away your DDT

I don’t care about spots on my apples

Leave me the birds and the bees

Please

Don’t it always seem to go

That you don’t know what you got ’til it’s gone

They paved paradise and put up a parking lot

Hey now, they paved paradise to put up a parking lot