In Gouda zakt de bodem  zodanig dat er na verloop van tijd opgehoogd moet worden. Het schijnt dat de wegen in Goverwelle hier en daar nog maar 20 centimeter boven het grondwater liggen. De  straten waar het om gaat zijn de Wilhelmina van Pruisenlaan en de Componistenlaan en omgeving. Een grote klus, zowel voor Gemeente Gouda als voor de bewoners die hun voortuin zullen moeten aanpassen aan het nieuwe straatniveau. De ophogingswerkzaamheden zullen in de loop van 2023 worden uitgevoerd. 

Bewoners hebben half oktober een uitnodiging voor een inloopavond in de bus gehad voor meer informatie over de inrichting en vergroening van genoemde straten en omgeving. Zij hebben in de eerste fase commentaar kunnen geven op de ontwerpplannen en worden op de inloopavond bijgepraat over het vervolgontwerp van ingenieursbureau Tauw in samenwerking met Gemeente Gouda. 

Het ophogen betekent dat bewoners de kans hebben om hun tuin groener in te richten. 

Gouda heeft klimaatadaptatie hoog op de agenda staan en stimuleert bewoners dan ook om hun tuin  zoveel mogelijk te vergroenen. Daarom zijn de Goudse tuinambassadeurs uitgenodigd om vragen te beantwoorden en een aanzet tot ideeën te geven voor de herinrichting van de voortuin. 

Niemand wordt als tuinier wordt geboren. Veel mensen ontdekken juist door het te gaan doen hoe leuk en ontspannend het eigenlijk is. Al doende leer je(van elkaar).

Factoren bij de inrichting van de tuin 

  • Hoe groot is het tuinoppervlak?
  • Wat wil je er in kwijt kunnen?  Bijvoorbeeld een zitje, of moet de fiets er kunnen staan
  • Hoeveel ruimte blijft er over voor groen?
  • Ligt de voortuin in de zon of schaduw?
  • Wil je met het oog op de hetere zomers meer schaduw in de tuin?
  • Hoe groen zijn je vingers? Heb je nu nog een overwegend stenen tuin? Hoe kun je het toch groener inrichten en welke planten kun je het beste gebruiken?
  • Wil je een boompje in je tuin, en welke boom is dan geschikt voor die plek?
  • Wil je met je tuin insecten en vogels aantrekken?

De functie van een voortuin

Je voortuin is bedoeld als buffer tussen privé-ruimte en de openbare weg.  Wanneer de tuin betegeld is valt deze scheiding grotendeels weg. Het straatbeeld verarmt en dit geldt nog meer wanneer er auto’s in de voortuin worden geparkeerd. Helaas kan dit soms niet anders door een tekort aan openbare parkeerplaatsen. Maar ook dan zijn er nog steeds klimaatbewuste keuzes te maken voor bijvoorbeeld waterdoorlatende tegels, 2 rijen tegels met daartussen bodembedekkers of aan één kant een strook groen met struiken of vaste planten. Struiken en bomen houden water vast in de bodem. 

Je voortuin als visitekaartje

Je kunt de entre naar je huis een gezellige en uitnodigende aanblik geven door je voortuin te beplanten met in verschillende seizoenen bloeiende vaste planten, bloembollen en een stuk of wat (groenblijvende) struiken. Door hogere beplanting te kiezen kun je zorgen voor een gevoel van privacy. Struiken verminderen hitte, houden fijnstof tegen en dempen het verkeerslawaai. Je buren zullen bovendien blij zijn met het uitzicht op jouw groene tuin. Onderzoeken wijzen uit dat groen in de directe leefomgeving het gevoel van welzijn vergroot. Dat kan dus al bij je voordeur beginnen. 

Een regenton plaatsen

Bij hevige buien verdwijnt er veel schoon hemelwater in het riool in plaats van in de bodem. Deze zomer was er opnieuw een dreigend watertekort en dat zal door de klimaatverandering alleen maar toenemen.  55 % Van ons drinkwater is afkomstig uit het grondwater. Door het afkoppelen van de regenpijp en deze te laten aansluiten op een regenton kun je de tuin gemakkelijk van water voorzien. Zo hoeft er geen gezuiverd kraanwater in de tuin te worden gebruikt in tijden van droogte. Op de inloopavond worden modellen van regentonnen getoond. In Gouda bestaat er bovendien een subsidieregeling bij de aanschaf van een regenton. 

Data, tijd en plaats inloopavonden:

Voor de bewoners van de componistenlaan en omgeving:

Maandag 7 november 2022, tussen 19.00 uur en 21.00 uur.

 Kantoor van Mozaiek Wonen

Bachstraat 1, Gouda. 

Voor de bewoners van Wilhelmina van Pruisenlaan en omgeving:

Woensdag 9 november 2022, tussen 19.00 uur en 21.00 uur. 

Samüelschool 

Wilhelmina van Pruisenlaan 409, Gouda.