Er landde iets op mijn hoofd. Aan het zware gebrom te horen had een hommel de uitgroei van mijn haar kennelijk aangezien voor een landingsbaan. Bij de meeste mensen komt er bij een naderend insect direct een plet-reflex opzetten. Even was ik bang dat ik gestoken zou worden en dat zou vast zijn gebeurd wanneer ik de hommel met mijn hand zou hebben weggeveegd, zoals een vriendin eens deed tijdens het fietsen, en vervolgens werd gestoken. Een steek van een hommel moet erg pijnlijk zijn. Gelukkig ontdekte de hommel al gauw zijn vergissing en steeg weer op van mijn hoofd.  

Veel mensen lijken een hekel te hebben aan insecten. Ze worden over één kam geschoren als prikkers en lastpakken. Maar zelfs de mug, om bekende redenen ook niet bepaald mijn favoriete insect, is nuttig. Want muggenlarven filteren algen uit het water. Door de warmere zomers ontstaan er steeds meer algen, bijvoorbeeld de giftige blauwalgen. De larven zijn onderdeel  van de voedselketen voor vissen, kikkers en libellen. De volwassen mug wordt gegeten door zwaluwen en vleermuizen. 

Dat het niet goed gaat met veel insecten kun je regelmatig in het nieuws horen. Veel soorten staan op de rode lijst of zijn helemaal verdwenen. Van de zweefvliegen staan er 31 Nederlandse soorten op de rode lijst. Van de 359 soorten wilde bijen staan er 181 soorten op de rode lijst, en van de dagvlinders zijn 15 soorten inmiddels verdwenen en staat 62 % op de rode lijst. Ik noem nu maar 3 groepen van alle soorten insecten omdat deze voor veel mensen de bekendste zijn. 

Groene tuinen met veel verschillende soorten bloeiende planten betekenen voor insecten stapstenen naar andere tuinen, parken, bloeiende bermen en het buitengebied. Onze tuin betekent dus een ecologische verbindingszone temidden van het steen in de stad. Ze vormen kleine aaneengeschakelde leefgebiedjes, niet alleen voor insecten, maar ook voor vogels, amfibieën en zoogdieren. Met voldoende begroeiing vinden dieren in jouw tuin voedsel, een schuilplaats en gelegenheid tot voortplanting. Zorg voor afwisseling in hoge en lage begroeiing. Wanneer je  bovendien voor een deel inheemse planten kiest, zullen zweefvliegen en verschillende soorten wilde bijen je tuin weten te vinden. Als je nog niet weet welke insecten je tuin bezoeken, kun je de app Obsidentify installeren op je telefoon. Je maakt dan een foto, en via de app kun je het gefotografeerde insect identificeren. Zo leer je op een leuke manier wat er zoal leeft in je tuin. Ik merk dat ik me steeds meer ga verwonderen over wat er allemaal te zien is in mijn tuin. Deze week kreeg ik hoog bezoek van de grote Keizerlibel, een imposant groot insect. 

Sommige inheemse planten komen vanzelf naar je tuin, zoals gewone brunel, robertskruid en ruigklokje. Hier komen veel bijen op af. Het is een schattig gezicht hoe klokjesbijen slapen in klokjesachtige bloemen, zoals tuingeranium of ruigklokje. Het zijn heel kleine bijtjes die je misschien altijd over het hoofd hebt gezien. Op margrietachtige bloemen zie je vaak de kleine tronkenbijtjes foerageren. Met obsidentify zul je ze steeds beter gaan herkennen. Probeer het maar eens. 

En tenslotte misschien goed om te weten: zweefvliegen en wilde bijen(uitgezonderd dus de hommel) kunnen niet steken.