De tuinvlindertelling wordt dit jaar gehouden van 7 tot en met 9 juli. Gedurende een kwartier kun je in je tuin vlinders tellen en deze doorgeven op de website van de Vlinderstichting. Je mag over de dagen verspreid meerdere keren tellen. Dat gaat als volgt: je telt gedurende een kwartier het maximum aantal getelde vlinders van een bepaalde soort. Je ziet bijvoorbeeld 2 koolwitjes tegelijkertijd rondvliegen, en binnen het kwartier zie je weer 1 koolwitje. Noteer dan 2 koolwitjes in totaal, want anders ontstaan er dubbelingen aangezien de kans groot is dat hetzelfde koolwitje 2 x wordt meegeteld. Mocht je er drie tegelijk zien dan noteer je natuurlijk 3 koolwitjes in totaal. Op de website van de Vlinderstichting wordt dit duidelijk uitgelegd. 

Er zijn dit jaar tot nu toe weinig vlinders te zien. Volgens de Vlinderstichting komt dit door de afgelopen twee warme en droge zomers, waardoor waardplanten van de rups, de voedselplanten, onvoldoende beschikbaar waren. Dit voorjaar verliep bovendien nat en koud, zodat de weinige vlinders het moeilijk kregen. 

Rode lijst

Voor de Rode Lijst wordt zowel gekeken naar de zeldzaamheid nu, als naar de trend in aantal en verspreiding sinds 1950. Deze lijst wordt elke 10 jaar door de rijksoverheid vastgesteld en geactualiseerd. De gegevens uit 2019 zijn als volgt:

  • 15 soorten verdwenen uit Nederland
  • 12 ernstig bedreigd
  • 10 bedreigd
  • 7 kwetsbaar
  • 3 gevoelig

Op  de website van de Rijksoverheid, het omgevingscompendium, lees ik het volgende over de oorzaken van de achteruitgang:

“De dagvlinderstand in Nederland is achteruitgegaan door ontwikkelingen in de landbouw en het effect daarvan op natuurgebieden. Zo verdwenen na de ruilverkavelingen in de jaren zestig en de daarop volgende intensivering van de landbouw de bloemrijke akkerranden. Daardoor vonden vlinders er nog nauwelijks voedsel. Alleen in wegbermen, natuurgebieden en het stedelijk groen weten vlinders nog relatief goed te overleven. Ook natuurgebieden ondervonden gevolgen van de intensivering van de landbouw, zoals verdroging en neerslag van stikstof, die voor vlinders en hun rupsen essentiële vegetaties aantast.”

De overheid heeft boerenboter op haar hoofd want ze benoemt hierbij niet de oorzaken van de ruilverkaveling en intensivering van de landbouw die zij zelf heeft veroorzaakt door het beleid. (Mede mogelijk gemaakt door de Rabobank). 

Klik op onderstaande link voor een uitzending van Zembla over de bio-industrie en de achteruitgang van de biodiversiteit en klimaatcrisis.

https://www.npostart.nl/zembla/25-03-2021/BV_101404408

Veel vlinders moeten het nu hebben van stedelijk groen, waaronder bermen en tuinen. Tuinbezitters spelen dus een belangrijke rol voor het behoud van bepaalde soorten vlinders. Zodat we over een aantal jaren nog van echte vlinders kunnen genieten en ons niet hoeven te behelpen met nepvlinders aan de muur, die winkels als Intratuin ons in de maag proberen te spitsen.  

In mijn volgende blog ga ik uitgebreid in op hoe je met je tuin een leefgebied voor vlinders maakt.

Tel je het weekend mee? De weersomstandigheden beloven goed uit te pakken voor het zien van vlinders. Je kunt  hier meer lezen over de telling en een telkaart downloaden.