Er is al een aantal jaren een offensief gaande om de verstening van tuinen tegen te gaan. Maar overtuigt dit de stenen tuin bezitters wel voldoende? Zo heb je stichting Steenbreek, de Tuinambassadeurs en het NK Tegelwippen. Ook in Gouda worden tuinbezitters aangemoedigd hun tuin groener in te richten. Bewoners kunnen subsidie krijgen voor een groen initiatief in de buurt, de aanleg van een groen dak of het aanschaffen van een regenton.

In artikel 6.13 van de algemene huurvoorwaarden van woningcorporatie Mozaiek Wonen staat het volgende:

“Indien tot het gehuurde een voor-, zij- en/of achtertuin behoort, richt huurder de betreffende grond in als siertuin; deze bestemming mag niet worden gewijzigd.

Volgens Van Dale is de definitie van een tuin:

Omheind stuk grond, met bloemen, bomen en andere gewassen beplant.

Okay, een bestraat erf is dus geen siertuin maar een extra stuk verstening van de stad. Je zou dus kunnen zeggen dat mensen die hun tuin helemaal bestraten, de bestemming hebben gewijzigd. Ik ben benieuwd hoe Mozaïek Wonen hier tegen aan kijkt.

In Nederland zijn de tuinen inmiddels voor ongeveer de helft bestraat. Met het oog op de klimaatveranderingen en achteruitgang van de biodiversiteit is dit een ongewenste ontwikkeling. De gevolgen van de klimaatproblematiek zijn wateroverlast, hittestress en uitdroging van de bodem waardoor het gevaar voor verzakking van funderingen en infrastructuur bestaat. De mogelijke gevolgen van de veranderingen in het klimaat werden deze zomer pijnlijk duidelijk.

Toen de corona maatregelen van kracht werden, ben ik zoals veel mensen gaan wandelen door mijn wijk. Ik wilde al een tijdje een boom planten voor mijn huis om de hitte in de zomer te temperen. Door rond te kijken hoopte ik op ideeën te komen welke bomen geschikt zouden zijn. Door deze zoektocht begon ik bewuster te kijken naar de verschillende inrichtingen van tuinen.

Ik zag grote verschillen: van weelderige voortuinen met planten, struiken en bomen tot geheel betegelde tuinen zonder enige beplanting. Dat gegeven hield me bezig. Ik begon me af te vragen waarom sommige mensen voor de aanleg van een groene tuin kiezen terwijl anderen hun tuin juist helemaal bestraten.

Wat betekent een tuin eigenlijk voor mensen? Zouden mensen die hun tuin helemaal bestraten soms niet van natuur houden? Of denken ze dat ze niet kunnen tuinieren omdat ze het nooit hebben gedaan?

Wij mensen zien onszelf graag als middelpunt van alles en beseffen vaak niet dat we de natuur nodig hebben voor ons welzijn. Dat is bepaald geen geitenwollensokkenpraat. Zo zou er zonder bijen en andere bestuivers geen voedsel zijn. Bomen bijvoorbeeld nemen jaarlijks ongeveer 22 kg CO2 op, houden water vast en verkoelen de omgeving door verdamping via de bladerkroon.

We hebben de natuur nodig voor ons voortbestaan, zoveel is wel duidelijk. In onze tuin kunnen we planten en dieren een leefgebied bieden en de gevolgen van het veranderende klimaat zoals hitte en wateroverlast beperken. Doe je mee?

Meer lezen over hoe je je tuin groener maakt? Klik dan op onderstaande link :

https://www.duurzaamthuis.nl/ruimtes/hoeveel-co2-nemen-bomen-op

In 2020 stond in de Groene Amsterdammer een lezenswaardig artikel over de landelijke trend van versteende tuinen:

https://www.groene.nl/artikel/een-tuin-is-een-aanval