De afgelopen jaren zijn er in  Gouda veel  verwaarloosde plekken of nietszeggende groene plantsoenen tot bloeiende buurttuinen getransformeerd.  

Zo heb je in Korte Akkeren de Futseltuin, vernoemd naar het vroegere tuincentrum van Futselaar. Bij zorgcentrum de Hanepraij is een Bredeschool moestuin die door bewoners en door leerlingen van de Prinses Julianaschool wordt onderhouden.

Er is intussen in elke wijk wel een buurt(moes)tuin te vinden.

Via de regeling ‘Groen moet je doen’ kun je subsidie aanvragen bij de Gemeente Gouda.  Je dient vooraf je plan in en wacht op goedkeuring.

Je kunt denken aan het opfleuren van een boomspiegel of het opnieuw inrichten van een bestaand stuk plantsoen. Voorwaarden zijn onder meer dat het stukje groen voor iedereen toegankelijk blijft en dat je het heringerichte groen samen met buurtgenoten onderhoudt. Bij het aanleggen van een buurtmoestuin wordt de grond eerst onderzocht  of er op die plek geen sprake is van bodemverontreiniging.

Interesse? Klik dan op onderstaande link:

https://www.gouda.nl/direct-regelen/meedenken-en-doen/meedoen/groen-moet-je-doen

De buurtuinen schieten als paddenstoelen uit de grond.  Een mooie ontwikkeling. Waar het minder goed mee lijkt te gaan is het ont-stenen van de particuliere tuinen. Een paar weken geleden stond in het huis aan huis bezorgde krantje dat je een gratis boompje of struik kon aanvragen bij de Gemeente Gouda. Ik tipte gelijk een vriendin in Korte Akkeren en zij is nu de gelukkige bezitter van een Lijsterbes. Inwoners van de meest versteende wijken kregen voorrang bij de eerste 25 aanvragen. Er stond bij dat je de boompjes  desnoods ook in een grote pot kunt zetten. Nee toch!  Dat gaat hartstikke dood als je weinig ervaring met planten hebt.  Kijk maar eens naar al die versteende tuinen waarin een eenzame lege pot staat te wachten op herbeplanting. Gewoon in de grond zetten, dan  komt het goed en dient het gelijk het gestelde doel namelijk: vergroening door tegels te verwijderen.

De mate van verstening in de particuliere Goudse tuinen kun je zien door op onderstaande link te klikken. Op een smartphone werkt de link niet goed. Op een Ipad of tablet kun je inzoomen om een gedetailleerd beeld van de tuinen te krijgen.

https://gis.gouda.nl/viewer/app/internet_tuinen

De zwarte delen geven tuinen aan die voor 80 tot 100% zijn bestraat. Dat is even schrikken.

Gouda doet sinds een aantal jaren mee met de in 2015 opgerichte Stichting Steenbreek. Maar zetten acties als tegel eruit plant er in wel voldoende zoden aan de dijk? En laten bezitters van een stenen tuin zich daadwerkelijk informeren en inspireren door de tuinambassadeurs? Hoe worden de resultaten gemonitord?

Wil je meer lezen over Steenbreek? Klik op de link hieronder:

Ik ben van mening dat behalve de gemeenten ook  woningcorporaties een grotere rol zouden moeten spelen. Hoe ook zij tot meer visie en beleid inzake klimaatadaptatie zouden kunnen komen is een actuele vraag die bewoners terecht aan hen stellen.